Journal of Service Management (Tidskrift)

Ravald, A. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period31.01.2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift