Journal of Service Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period31.01.2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift