Journal of Service Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period27.12.201128.12.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift