Journal of Service Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period28.08.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell