Journal of Service Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20122017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1094-6705