Journal of Service Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Reviewing manuscripts
Period20122014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1094-6705