Journal of Services Marketing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period15.05.2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0887-6045
OmfattningInternationell