Journal of Services Marketing (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Relationship Marketing in Services: Past or Future?
Period01.01.201601.2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift