Journal of Small Business Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period03.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0047-2778

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Strategisk och entreprenörsk praxis