Journal of Strategic Contracting and Negotiation (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period2021 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift