Journal of the Academy of Marketing Science (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20132014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0092-0703
OmfattningInternationell