Kaneberg, E., (2018) “Emergency Preparedness Management and civil Defence in Sweden. An all-Hazards Approach for developed countries supply chains”. PhD Thesis defended at Jönköping’s University in Jun 8, 2018

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period08.06.2018

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik