Kläder med rötter – hur fårull, landskapets historia och lokal kunnande kan bidra till en hållbar och levande textilekonomi

Aktivitet: Tal eller presentationInbjudet tal

Beskrivning

Traditionellt har världsarvslandskapet i Kvarken präglats av fårbete och för ett par decennier sedan var hanteringen av fårull en naturlig del av den lokala ekonomin. Låt oss utforska tillsammans hur det lokala ullarvet skulle kunna bidra till att skapa mer kläder med rötter på ett sätt som också gynnar den lokala ekonomin och biodiversiteten i landskapet.
Period15.02.2023
VidVärldsarvet i Kvarken rf, Finland