Leadership (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Peer-review of an article
Period18.07.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1742-7150

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Strategisk och entreprenörsk praxis