Liiketaloudellinen Aikakauskirja/The Finnish Journal of Business Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period31.01.201128.02.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift