Logistics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period12.20152019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2305-6290
OmfattningInternationell