Long Range Planning (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period08.2015 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0024-6301