Long Range Planning (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period06.2016 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift