Long Range Planning (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period13.06.2017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift