Lund University Faculty of Science Action Group for Equality, Diversity and Inclusion, External Advisory Group Member

Aktivitet: Konsultverksamhet och referentgranskning för externa organisationerKonsultverksamhet och referentgranskningar för edterna organisationer

Period06.20202022
Arbete förLund University, Faculty of Science
OmfattningInternationell

Nyckelord för lärar- och forskarmobilitet

  • Övrig

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 05: Jämställdhet
  • Mål 04: God utbildning för alla
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Ansvarsfull organisering