Maastricht Journal of European and Comparative Law (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period29.10.201819.11.2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1023-263X
OmfattningInternationell