Making sense of shared leadership. A case study of processes and practices without formal leadership structure in a team context. (Tidskrift)

  • Martin Lindell (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteForskningsantologi / bok

Beskrivning

Förhandsgranskning av Jari Mielonens doktorsavhandling
Period01.10.201118.10.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1456-4491