Management and Organization Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20082010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1740-8776
OmfattningInternationell