Management Research Review (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Period2010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2040-8269
OmfattningInternationell