Management Science (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Referee
Period11.201012.2010
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0025-1909
OmfattningInternationell