Management Science (Tidskrift)

Stenbacka, R. (Reviewer)

Aktivitet: Peer review av output och redaktionsarbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.2011 - 20.01.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0025-1909