Management Science (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.01.201120.01.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0025-1909