Management Science (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period30.11.201429.12.2014
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0025-1909
OmfattningInternationell