Management Science (Tidskrift)

  • Robert Gillanders (Referee)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2015 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0025-1909