Management Science (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0025-1909
OmfattningInternationell