Managerial and Decision Economics (Tidskrift)

Maury, B. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period11.09.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0143-6570