Managerial Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0307-4358