Managerial Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad-Hoc Referee
Period03.06.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0307-4358