Managing Service Quality (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20142017
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell