Managing Service Quality (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period20132015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift