Managing Service Quality (Tidskrift)

  • Christian Kowalkowski (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period01.11.2012 → …
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift