Managing Service Quality (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

Special Issue in Managing Service Quality
Period09.06.201201.07.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0960-4529