Maria Laura Arranz-Aperté

Aktivitet: Stå värd för en besökareMottaget akademiskt besök på Hanken

Nyckelord för lärar- och forskarmobilitet

  • Övrig

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning