Marketing Theory (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period29.12.201131.12.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1470-5931