Marketing Theory (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Article on time
Period2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift