Measuring Business Excellence (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Ad Hoc review 1 article
Period2015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift