Meeting with Christophe Hambye

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt

Beskrivning

Meeting with Christophe Hambye, Head of Logistics Division, ICRC Geneva, discussion about cooperation, research
Period08.02.2019