Member of Ph.D. Examination Committee

  • Gummerus, J. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period12.05.2021
ExaminandSofia Molander, Sofia Molander & Sofia Molander
Examination vid
  • CTF Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Konkurrensanalys och servicestrategi - Service och kundorienterad ledning