Member of the Advisory Board at FEDORA project

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt

Beskrivning

Project “Future-oriented Science EDucation to enhance Responsibility and engagement in the society of Acceleration and uncertainty” (FEDORA) funded European Union’s Horizon 2020 Programme under the call “SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base”.
Project coordinator - the Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Italy.
Project consortium - Kauno technologijos universitetas (Lithuania), University of Helsinki (Finland), University of Oxford (UK), Formicablu SRL (Italy), Stichting Teach The Future (Netherlands)
Period01.09.202031.08.2023
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 04: God utbildning för alla