Member of the Advisory Board at the project "Research ethics in citizen science"

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt

Beskrivning

Research project, coordinated by Swedish University of Agricultural Sciences and funded by the Swedish Research Council FORMAS.
Period20212022
VidSwedish University of Agricultural Sciences, Sverige
OmfattningInternationell

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 04: God utbildning för alla