Mirator (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Mirator is a multilingual peer-reviewed electronic journal devoted to medieval studies

article referee
Period13.09.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift