Multinational Finance Journal (Tidskrift)

  • Johan Knif (Referee)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1096-1879