New Political Economy (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1356-3467
OmfattningInternationell