Nezih Altay

Aktivitet: Stå värd för en besökareMottaget akademiskt besök på Hanken

Period03.202108.2021
På besök frånDePaul University (USA)
Besökares gradProfessor, PhD
Land/TerritoriumUSA
OmfattningInternationell

Nyckelord för lärar- och forskarmobilitet

  • Fulbright

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 01: Ingen fattigdom
  • Mål 02: Ingen hunger
  • Mål 03: Hälsa och välbefinnande
  • Mål 09: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Humanitär och samhällslogistik