Nordic Journal of Business (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period11.2023
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2342-9003
OmfattningInternationell