Nordic Journal of Commercial Law (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Nordic Journal of Commercial Law
Period16.06.200931.12.2012
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1459-9686