Nordic Journal of Health Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

Reviewer
Period01.11.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift